Ne vidimo stvari kakve jesu - vidimo stvari kakvi jesmo !!!